หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ


หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างาน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน ทุกระดับ และผู้สนใจพัฒนาตนเอง เป็นผู้นำ
ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ

วิทยากร อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

เหตุผลและความจำเป็นที่ผู้บริหารต้องเข้าอบรมหลักสูตรนี้
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติรอบใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจทุกด้านการบริหารงาน บริหารคน ที่เป็นทรัพยากรหลักขององค์กรและเป็นกำลังสำคัญในการนำองค์กรฝ่าวิกฤติรอบใหม่นี้ จะต้องเร่งปรับกระบวนการ พัฒนาหัวหน้างาน ให้เป็น ? สุดยอดหัวหน้างาน?ให้เป็นกำลังหลักนำกำลังพล ฟันฝ่าวิกฤตินี้ไปให้ได้ หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้หัวหน้างาน รู้บทบาทหน้าที่ครอบคลุม และปฏิบัติได้จริงทุกด้าน เพื่อบริหารงาน บริหารคน บริหารองค์กร ให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ และประสบผลสำเร็จในด้านอื่น ๆ ต่อไป

จุดเด่นของหลักสูตรนี้
นำแก่นแท้ของหลักการบริหารงาน บริหารคน ของสุดยอดหัวหน้างาน มาอธิบายให้เห็นชัดเจน
มี Workshop ฝึกปฏิบัติจริง
วิทยากรมีประสบการณ์ตรงและปฏิบัติจริงในการบริหารงานบุคคลขององค์กรชั้นนำ
คณะวิทยากรยินดีให้คำปรึกษาหลังการฝึกอบรมหลักสูตรนี้
การตอบคำถาม คำแนะนำ ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในองค์กร

เนื้อหาการอบรม
หัวหน้างาน กับ ผู้นำ ต่างกันอย่างไร
การทำให้หัวหน้างานธรรมดา เป็นสุดยอดหัวหน้างานได้อย่างไร
การครองตน ครองคน ครองงาน ที่ดีเป็นอย่างไร
หัวหน้างานคนโปรด ( ไปไกล ๆ เป็นเช่นไร )
การครองงานในของเขต POSDCORB ทำอย่างไร
การบริหารทีมงาน ที่ดีอย่างไร
การบริหารวินัย อย่างไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย
การครองคน ให้ได้ผลงาน ทำอย่างไร

?--
ติดต่อบรรยาย-ขอใบเสนอราคาได้ที่
EasyRoad Training k.สุนทรีย์
สายด่วนโทร. 089-107-0304??
Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ไปที่เว็บไซต์ หางาน สมัครงาน JOB Chance
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------