หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557

EasyRoad Training  รับจัดอบรมพนักงานภายในองค์กรของท่าน
ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่ คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
สายด่วนโทร. 089-107-0304  อีเมล์:     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   .....................................................................................................................................................

   รบกวนแจ้งรายละเอียด ดังนี้
   ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร... บริษัท ...   
   หลักสูตรที่ต้องการ ...
   วิทยากร ...
   งบที่จัดไว้ ...
   จำนวนผู้เข้าอบรม ...
   จังหวัดที่จัดอบรม ...
   หรือความต้องการพิเศษอื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม 
   ...............................................................................................
   รับจัดแบบ inhouse เท่านั้น  รับจัดอบรมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 หลักสูตร เทคนิคป้องกันความผิดพลาด Poka-Yoke 2480
2 หลักสูตร Kaizen เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2462
3 หลักสูตร Just in Time Production 2455
4 หลักสูตร กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC กับการเพิ่มผลผลิต 2430
5 หลักสูตร 5ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิต 2545
6 หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 2698
7 หลักสูตร ทักษะสู่ความสำเร็จ การเป็นหัวหน้างาน 2661
8 หลักสูตร กลยุทธ์การขายแล ะ ขั้นตอนการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ 2623
9 หลักสูตร 4 G for Supervisor หัวหน้างานกับการทำงานแบบระบบ 4 จี 7791
10 หลักสูตร Efficiency Job Description เทคนิคการจัดทำ JD ฉบับบริหาร 3 มิติ 4242
11 หลักสูตร Efficiency Report and Action Plan Technique เทคนิคการวางแผน และการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเหนือชั้น 3630
12 หลักสูตร เทคนิคการวางแผน และการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเหนือชั้น Efficiency Report and Action Plan 1655
13 หลักสูตร The Success Leaders & Team Building สุดยอดวิชาของผู้นำ และการสร้างทีมงานที่มหาวิทยาลัยชั้นนำไม่มีสอน 4144
14 หลักสูตร The Balanced Scorecard เทคนิคการแปลงกลยุทธ์องค์กรไปสู่การปฏิบัติงาน 3808
15 หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้เพิ่มคุณค่าคนและองค์กร Strategic Performance Management 4973
16 หลักสูตร การพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จขององค์กร 5402
17 หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารแรงงานสัมพันธ์แบบยั่งยืน 4035
18 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน KPI 4090
19 หลักสูตร การจัดการเชิงกลยุทธ์ Best Competency สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ 3738
20 หลักสูตร สาระพันปัญหาในงานบุคคล และแนวทางแก้ไขตามแนวคำพิพากษาศาลแรงงาน 1782
21 หลักสูตร การจัดทำวารสารภายใน ให้พนักงานชอบอ่านผู้บริหารพอใจ 3228
22 หลักสูตร การสื่อสารและการสอนงาน ให้พนักงานเข้าใจทำได้จริง 2651
23 หลักสูตร 150 ประเด็นหลักของกฎหมายแรงงาน ภาคปฏิบัติจริงที่ผู้บริหารควรทราบ 2119
24 หลักสูตร พลังทีมงานที่ยอดเยี่ยม 4171
25 หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลจากภายในสู่ภายนอก 4540
26 หลักสูตร แค่เก่ง ยังไม่พอ 3856
27 หลักสูตร ทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 4046
28 หลักสูตร เทคนิคการบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ 3850
29 หลักสูตร การปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก 4577
30 หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 5098
31 หลักสูตร ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 3712
32 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ 5371
33 หลักสูตร เส้นทางสู่การบริการที่เป็นเลิศ 3801
34 หลักสูตร การแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาำพ 5910
35 หลักสูตร “การบริการที่ประทับใจเกินความคาดหวัง” 6743
36 หลักสูตร การบริหารเวลา(Time Management) บริหารชีวิต 5933
37 หลักสูตร การศึกษาวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อการพัฒนาองค์กร 13465
38 หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ HR For Non HR 9080
39 หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยภาคปฏิบัติ สอนด้วยภาพที่ทำได้จริง 5526
40 หลักสูตร แรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้จัดการ หัวหน้างาน 6032
41 หลักสูตร Balanced Scorecard & KPI : Tool for Performance management 6758
42 หลักสูตร การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management By Objective – MBO) 6783
43 หลักสูตร พนักงานยอดเยี่ยม 4750
44 หลักสูตร การบริหารแผนฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ 4112
45 หลักสูตร แรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ สำหรับสุดยอดหัวหน้างาน 4795
46 หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างาน 6684
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------