หางานใหม่ สมัครงาน ฝากประวัติ

หลักสูตรจัดอบรมภายในองค์กร ปี 2557

EasyRoad Training  รับจัดอบรมพนักงานภายในองค์กรของท่าน
ติดต่อจัดอบรม-ขอใบเสนอราคาได้ที่ คุณสุนทรีย์  วงษ์จันทร์
สายด่วนโทร. 089-107-0304  อีเมล์:     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   .....................................................................................................................................................

   รบกวนแจ้งรายละเอียด ดังนี้
   ชื่อผู้ติดต่อ ...เบอร์โทร... บริษัท ...   
   หลักสูตรที่ต้องการ ...
   วิทยากร ...
   งบที่จัดไว้ ...
   จำนวนผู้เข้าอบรม ...
   จังหวัดที่จัดอบรม ...
   หรือความต้องการพิเศษอื่นๆที่ต้องการแจ้งเพิ่มเติม 
   ...............................................................................................
   รับจัดแบบ inhouse เท่านั้น  รับจัดอบรมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 หลักสูตร เทคนิคป้องกันความผิดพลาด Poka-Yoke 3074
2 หลักสูตร Kaizen เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3100
3 หลักสูตร Just in Time Production 3086
4 หลักสูตร กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC กับการเพิ่มผลผลิต 3005
5 หลักสูตร 5ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิต 3179
6 หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 3368
7 หลักสูตร ทักษะสู่ความสำเร็จ การเป็นหัวหน้างาน 3294
8 หลักสูตร กลยุทธ์การขายแล ะ ขั้นตอนการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ 3263
9 หลักสูตร 4 G for Supervisor หัวหน้างานกับการทำงานแบบระบบ 4 จี 8452
10 หลักสูตร Efficiency Job Description เทคนิคการจัดทำ JD ฉบับบริหาร 3 มิติ 4920
11 หลักสูตร Efficiency Report and Action Plan Technique เทคนิคการวางแผน และการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเหนือชั้น 4265
12 หลักสูตร เทคนิคการวางแผน และการรายงานผลการดำเนินงานอย่างเหนือชั้น Efficiency Report and Action Plan 2003
13 หลักสูตร The Success Leaders & Team Building สุดยอดวิชาของผู้นำ และการสร้างทีมงานที่มหาวิทยาลัยชั้นนำไม่มีสอน 4785
14 หลักสูตร The Balanced Scorecard เทคนิคการแปลงกลยุทธ์องค์กรไปสู่การปฏิบัติงาน 4476
15 หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้เพิ่มคุณค่าคนและองค์กร Strategic Performance Management 5649
16 หลักสูตร การพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จขององค์กร 6045
17 หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารแรงงานสัมพันธ์แบบยั่งยืน 4656
18 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน KPI 4798
19 หลักสูตร การจัดการเชิงกลยุทธ์ Best Competency สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ 4358
20 หลักสูตร สาระพันปัญหาในงานบุคคล และแนวทางแก้ไขตามแนวคำพิพากษาศาลแรงงาน 2100
21 หลักสูตร การจัดทำวารสารภายใน ให้พนักงานชอบอ่านผู้บริหารพอใจ 3689
22 หลักสูตร การสื่อสารและการสอนงาน ให้พนักงานเข้าใจทำได้จริง 2989
23 หลักสูตร 150 ประเด็นหลักของกฎหมายแรงงาน ภาคปฏิบัติจริงที่ผู้บริหารควรทราบ 2453
24 หลักสูตร พลังทีมงานที่ยอดเยี่ยม 4817
25 หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลจากภายในสู่ภายนอก 5203
26 หลักสูตร แค่เก่ง ยังไม่พอ 4468
27 หลักสูตร ทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 5030
28 หลักสูตร เทคนิคการบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ 4507
29 หลักสูตร การปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก 5217
30 หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 5737
31 หลักสูตร ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 4337
32 หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ 6125
33 หลักสูตร เส้นทางสู่การบริการที่เป็นเลิศ 4411
34 หลักสูตร การแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาำพ 6539
35 หลักสูตร “การบริการที่ประทับใจเกินความคาดหวัง” 7499
36 หลักสูตร การบริหารเวลา(Time Management) บริหารชีวิต 6616
37 หลักสูตร การศึกษาวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อการพัฒนาองค์กร 14460
38 หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ HR For Non HR 10816
39 หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยภาคปฏิบัติ สอนด้วยภาพที่ทำได้จริง 6153
40 หลักสูตร แรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้จัดการ หัวหน้างาน 6697
41 หลักสูตร Balanced Scorecard & KPI : Tool for Performance management 7643
42 หลักสูตร การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management By Objective – MBO) 7652
43 หลักสูตร พนักงานยอดเยี่ยม 5360
44 หลักสูตร การบริหารแผนฉุกเฉินอย่างมืออาชีพ 4770
45 หลักสูตร แรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ สำหรับสุดยอดหัวหน้างาน 5396
46 หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างาน 7619
 

 

บริการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายในองคฺ์กร In-House Training    
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อีซี่โร้ด  เลขที่ 20 ซ.ลาซาล 33 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2-7822-0323-5
**ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร  เลขที่ 50/414 ซ.ลาซาล 35 ม.3 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ติดต่อลงโฆษณา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุนทรีย์  Tel: 089-107-0304   Email: soontaree@easyroadtraining.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------